Krótko o firmie

Usługi wykonywane przez moją firmę wykonywane są przez osoby posiadające wieloletnią praktykę zawodową, posiadające wyższe wykształcenie w poszczególnych branżach oraz stosowne uprawnienia i certyfikaty.

Usługi wykonywane przez moją firmę charakteryzują się dużą jakością wykonywanych prac oraz terminowością i rzetelnością w kontaktach handlowych.

Czytaj więcej »

Oferujemy Państwu pełen zakres usług związanych z księgowością oraz z audytem i kontrolą zarządczą. W/w usługi świadczy certyfikowany audytor wewnętrzny (uprawnienia Ministra Finansów) oraz certyfikowany księgowy.

Czytaj więcej...

Audyt wewnętrzny jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu jej celów.

Czytaj więcej...

Kontrola finansowa to szczególny rodzaj kontroli, której przedmiotem są zjawiska i procesy finansowe, dotyczące głównie finansów publicznych.. Kontrola finansowa jest elementem procesu zarządzania publiczną gospodarką finansową. 

Czytaj więcej...

Coraz częściej bhp w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania podobnie jak zarządzanie jakością czy zarządzania środowiskowego. Stopniowo zmienia się także nazewnictwo – coraz częściej wysoki poziom dbałości organizacji o bhp nazywany jest kulturą bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Kamera termowizyjna jest doskonałym narzędziem dla służb utrzymania ruchu, ponieważ w wielu przypadkach awaria urządzenia poprzedzona jest zmianami termicznymi. Kamera termowizyjna jest także wspaniałym narzędziem do kontroli budynku.

Czytaj więcej...

Audyt energetyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 76, poz. 808) jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczneoraz ekonomiczne przedsięwzięcia...

Czytaj więcej...

Pomiary elektryczne dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1kV. Z uwagi na metodykę prac pomiarowych i konieczność wyłączenia spod napięcia badanych obwodów pomiarowych...

Czytaj więcej...